IZBOLJŠANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
OS 2 TRAJNOST OKOLJA
dejavnost 2.1 za krepitev kulturne in naravne dediščine
Dejavnost službe za lov, ribolov in naravno okolje
IZBOLJŠANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
OS 2 DEJAVNOST TRAJNOSTI OKOLJA 2.1 Okrepiti kulturno in naravno dediščino
Služba za lov, ribolov in naravno okolje


Regionalni operativni program (POR) ESRR "Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja" je programsko orodje, ki ga je Dežela Furlanija Julijska krajina pripravila za opredelitev področij deželnega teritorialnega razvoja, ki lahko koristijo prispevke evropskih, državnih in deželnih strukturnih skladov med leti 2007 in 2013.
Obstaja 6 intervencijskih osi, med katerimi je os 2 namenjena spodbujanju okoljske trajnosti z vrsto pobud, opredeljenih v skladu s strategijami, ki so jih opredelili lizbonski in göteborški svet.
Občina Doberdob je prav v okviru te osi predstavila projekt "Narava Krasa" z vrsto posegov, namenjenih povečanju okoljskih in naravnih virov v Deželnem naravnem rezervatu Doberdobsko in Prelosno jezero, za izboljšanje njegove uporabnosti in promocijo.
Prvi poseg vključuje funkcionalno ureditev Sprejemnega centra Gradina v zavarovanem območju. Predvidena je funkcionalna prilagoditev južnega dela območja, t.j. bara / restavracije, s ureditvijo hidroizolacije strehe in prilagoditvijo omrežja za odvajanje odpadnih voda.
Poleg del, načrtovanih v Sprejemnem centru Gradina, so predvideni tudi poseg kvalifikacije okolja. Dela vključujejo splošno čiščenje površine 400 kvadratnih metrov, ki je trenutno postavljena na polumetnem skalnatem pobočju, zavarovanje razpadajoče podporne stene in skalnate stene, ki razmejuje območje, ureditev nekaterih površin (površina približno 200 kvadratnih metrov) kot skalni vrt in ustvarjanje majhnega ribnika s sredozemskimi rastlinskimi vrstami za izobraževalne namene, tesno povezane z dejavnostmi Sprejemnega centra.
Drugi predvideni poseg zadeva vgraditev fotovoltaičnega sistema v Sprejemni center Gradina.
Projekt vključuje tudi fazo razširjanja z izvajanjem pobud za informiranje in promocijo za načrtovane posege. Te pobude vključujejo organizacijo delavnice "Tečaj ocenjevanja kakovosti okolja v kmetijskih ekosistemih: znanstveni pristop k analizi podeželske krajine", ki bo potekal v Sprejemnem centru od 20. do 22. junija 2014, in oblikovanje izobraževalnih delavnic, namenjenih promociji tem projekta.
Edit Page