Pestrost habitatov na Krasu se odziva tudi v živalski raznolikosti. Znotraj rezervata se ta značilnost še poveča, kajti Doberdobsko in Prelosno jezero nudita stalno prisotnost vode.

Ob jezerih živijo živalske vrste, ki so prilagojene vodi ali vlažnemu okolju nasploh. Pomembna je prisotnost dvoživk in plazilcev med katerimi je znana človeška ribica (Proteus anguinus), žival prilagojena kraškemu podzemlju in ki jo zato težko opazimo.

Ribjo populacijo sestavljajo predvsem ciprinidi, ki brez večjih težav preživijo ob nihanju vodne gladine in tudi ob nihanju količine razstopljenega kisika v vodi.

Rezervat je pomembo območje za ptice: 190 ptičjih vrst na zadnjem štetju (2009). Številne vrste so navedene v evropski Direktivi 79/409. Zanimivo je, da znotraj rezervata živi 6 vrst žoln, med katerimi sta tudi zelena (Picus canus) in črna žolna (Dryocopus martius).

Število nevretenčarjev je visoko, kajti poleg vrst, ki živi na kopnem (v gošči, na gmajni, na skalovju,…), so prisotne tudi tiste značilne za podzemne in za sladkovodne ekosisteme.
Na zavarovanem območju živijo tudi redki sesalci kot so dihur (Mustela putorius), navadni šakal (Canis aureus) ter divja mačka (Felis silvestris). Številne jame in brezna nudijo pomembno skrivališče različnim vrstam netopirjev. Med slednjimi so običajni podkovnjaki (Rhinolophus ferrumequinum) ali tudi navadni mračniki (Nyctalus n. noctula), redkejši pa so Blasijevi podkovnjaki (Rhinolophus b. blasii).

Simbol rezervata je beloprsi jež (Erinaceus concolor roumanicus), ki je tu na Krasu prav na meji svojega življenskega območja.
Edit Page