News

Sobota 27. maj 2023 - Cvetenje rastlin Doberdobskega jezera

Med ekskurzijo se bomo osredotočili na floro in vegetacijo Rezervata; zaustavili se bomo pri nekaterih zeliščih in njihovi uporabi.

Četrtek 25. maj 2023 - Doberdobsko in Prelosno jezero: med geologijo, naravo in zgodovino

Ob priliki tedna Čezmejnega geoparka Matičnega Krasa bomo raziskovali geološko znamenitost naddržavnega pomena: Doberdobskega in Prelosnega jezera, redek primer kraško – močvirskih presihajočih jezer v Evropi.

Nedelja, 13. maj 2023 - Pomladansko cvetenje med pečinami in gradišči

Ogledali si bomo za Kras značilno rastlinstvo, ki se v tem obdobju prebuja iz zimskega spanja in večinoma že cveti oziroma zeleni. Osredotočili se bomo na nekatere pomenljive vrste in njihovo tradicijonalno ter zdravilno uporabo.
Zaustavili se bomo tudi pri drugih, floristično zelo bogatih okoljih: npr. kulturna krajina (človek je osnoven element Rezervata...) in pašniki.

Nedelja, 7. maj 2023 - Kraška gmajna: rože, metulji in še mnogo drugega

Kraška gmajna predstavlja eden izmed najposebnejših območij Naravnega rezervata Doberdobškega in Prelosnega jezera.
Ti skalnati pašniki uvebujejo veliko biološko raznolikost, saj so izredno bogati z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Več kot 100 vrst dnevnih metuljev, mnogo plazilcev, veliko število vrst ptic (med katerimi je mnogo takih, ki so po Direktivi o pricah uvrščene na seznam vrst evropskega pomena) in sealcev živijo v tem območju, ki je samo va videz negostoljuben.
V tej pomladanski ekskurziji si bomo tako lahko odklili posebnosti in lastnosti tega zelo posebnega območja.

tel: +39 320 2963942
email: centrovisitegradina@gmail.com

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.