V centru je zgodovinsko-naravoslovni muzej, kjer so na interaktiven način predstavljene kulturne in zgodovinske značilnosti krasa ter njegovo rastlinstvo, živalstvo in varstvo. V prvem delu muzeja je predstavljen pojav presihajočih jezer, delovanje požiralnikov,  pretok podzemske vode, ki napolnjuje jezera in vzroke nihanja vodne gladine v njih.

Sledi predel, kjer je s pomočjo slik in računalnikov prikazano spreminjanje krasa v prazgodovini in razvoj človeških bivališč od jame do gradišča v bronasti dobi.Nato so v malem prikazana naravna okolja v rezervatu, kot sta kraška gošča in kraška gmajna ter manjši in večji kraški pojavi.Najpomembnejše okolje pa je vsekakor presihajoče jezero.

V muzeju je zato prikazano živalstvo, ki v njem živi in pa prehranjevalna mreža, ki povezuje posamezne vrste.

Zadnji del muzeja je namenjen lokalni zgodovini in ostankom, ki jih je tu pustila človeška dejavnost, kot so npr. jarki iz prve svetovne vojne ter kamnolomi, iz katerih so pridobivali kamen za gradnjo in okrasitev palač že stari rimljani.

V posebni dvorani se odvija simultana projekcija dveh filmov,ki prikazujeta naravne lepote rezervata.


NOVA MUZEJSKA POT

"Če si vzamete čas, da se ustavite in narišete razgled, ga osvojite in si ga zapomnite." Ta je bil navdih za novo muzejsko pot v Sprejemnem centru Gradina. Novo pot sestavlja 9 totemov, ki bodo obiskovalca spremljali med obiskom muzeja. Vsaka točka bo nudila tabelo v več jezikih z opisom in tridimenzionalno ploščo, ki bo s starodavno tehniko preslikave omogočila reprodukcijo risbe in s tem obogatila knjižico, ki jo bodo obiskovalci na vhodu dobili brezplačno.

Pot bo na voljo brezplačno vsem, posebno je bila zasnovana za otroke, a pa na razpolago tudi odraslim, ki želijo izvedeti več o kraškem območju in knjižico odnesti domov v spomin na obisk v Muzeju.

Če želite slediti novi poti, se obrnite na osebje v Restavraciji Gradina, ki vam bo brezplačno izročilo knjižico in voščenke. Voščente vrnite osebju na koncu poti.


Sprejemni center Gradina je do nadaljnjega zaprt.
Edit Page