V centru je zgodovinsko-naravoslovni muzej, kjer so na interaktiven način predstavljene kulturne in zgodovinske značilnosti krasa ter njegovo rastlinstvo, živalstvo in varstvo. V prvem delu muzeja je predstavljen pojav presihajočih jezer, delovanje požiralnikov,  pretok podzemske vode, ki napolnjuje jezera in vzroke nihanja vodne gladine v njih.

Sledi predel, kjer je s pomočjo slik in računalnikov prikazano spreminjanje krasa v prazgodovini in razvoj človeških bivališč od jame do gradišča v bronasti dobi.Nato so v malem prikazana naravna okolja v rezervatu, kot sta kraška gošča in kraška gmajna ter manjši in večji kraški pojavi.Najpomembnejše okolje pa je vsekakor presihajoče jezero.

V muzeju je zato prikazano živalstvo, ki v njem živi in pa prehranjevalna mreža, ki povezuje posamezne vrste.

Zadnji del muzeja je namenjen lokalni zgodovini in ostankom, ki jih je tu pustila človeška dejavnost, kot so npr. jarki iz prve svetovne vojne ter kamnolomi, iz katerih so pridobivali kamen za gradnjo in okrasitev palač že stari rimljani.

V posebni dvorani se odvija simultana projekcija dveh filmov,ki prikazujeta naravne lepote rezervata.
Edit Page