Naravni rezervat Doberdobsko in Prelosno jezero lahko obiščete samostojno. Dostop do stez rezervata je prost. V Sprejemnem centru Gradina je na voljo brezplačen zemljevid stez, ki omogočajo obisk različnih habitatov rezervata.

Za tiste, ki želijo rezervat obiskati v spremstvu vodnika, organizira Zadruga Pavees naravoslovne vodene oglede tako v Muzeju Sprejemnega centra Gradine kot v Naravnem rezervatu Doberdobsko in Prelosno jezero. Trajanje izletov, poti in stopnja obravnavanih tematik se razlikujejo glede na potrebe obiskovalcev.
Edit Page