Okoljske izobraževalne dejavnosti vključujejo vodene oglede in didaktične delavnice, s katerimi bodo z neposrednimi izkušnjami učenci, dijaki in študenti spoznali naravno okolje. Izobraževalne dejavnosti, ki jih nudimo, so osredotočene predvsem na spoznavanju kraških naravnih rezervatov. Te vključujejo vodene oglede, didaktične delavnice in nastope v razredu.

Zgodovinsko-naravoslovni muzej v Sprejemnem centru Gradina je opremljen s taktilno in zvočno potjo, ki povzema glavne kraške pojave (kraški jezeri, litologija, kraški pojavi, živalstvo, rastlinstvo) in povezavo med človekom in ozemljem (prazgodovina, I Svetovna vojna, gospodarski razvoj).

Tu hko prenesete seznam izobraževalnih ponudb za vodene obiske Rezervata ali muzeja.

Edit Page