Okoljske izobraževalne dejavnosti vključujejo vodene oglede in didaktične delavnice, s katerimi bodo učenci, dijaki in študenti z neposrednimi izkušnjami spoznali naravno okolje. Izobraževalne dejavnosti, ki jih nudimo, so osredotočene predvsem na kraške naravne rezervate. Te vključujejo vodene oglede, didaktične delavnice in nastope v razredu.

Zgodovinsko-naravoslovni muzej v Sprejemnem centru Gradina je opremljen s taktilno in zvočno potjo, ki povzema glavne kraške pojave (kraški jezeri, litologijo, kraške pojave, živalstvo, rastlinstvo) in povezavo med človekom in ozemljem (prazgodovina, I Svetovna vojna, gospodarski razvoj).
Edit Page